P4242610

Aktuellt i Granhultsskolan

Granhultsskolans nyheter


Respektdagen

Friendstop-skylten avtäcktes

Fredagen den 18.8 hade Granhultsskolan  "Respektdag".
Dagen inleddes med en gemensam samling i gymnastiksamlen för samtliga elever.
Detta var startskottet för KiVa. Eleverna kunde också live ta del av avtäckningen av den fina"Friendskylten".
Det var det bidrag som vann förra året.

2 avtäckning gömd
friendskylt

Eleverna kunde sedan i åldersblandade grupper ta del av olika teman under skoldagen.
Ibland var de ute och hade samarbetsövningar.

genom ringen
knut

mellan benen

Ibland var de inne och skulle klara av olika utmaningar i gymnastiksalen.

banagy

gysal
rullbräde
tält
De fick också göra miljökonst. Samtliga bokstäver som dekorerades blev sedan ordet RESPEKT.

s
miljokonst1
miljokonst2
miljokonst3
Eleverna fick också pröva på problemlösning och Brahmas torn.

ute2
ute1Tillbaka till rubrikerna