P4242610

Administration

stadshuset2016

Skolkommittén

Skolkommittén är ett samarbetsorgan som har till uppgift att avge utlåtanden och ta initiativ i frågor som berör samarbetet mellan skolan och hemmet och verksamheten i skolan. 

I skolkommittén ingår tre föräldrarepresentanter, en representant för lärarna, en representant för övrig personal, en representant för Hem och Skola föreningen i Granhult och en representant för Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran i Grankulla. Rektor fungerar som föredragande.

Skolkommitténs uppgifter:

  • för sin del svara för utvecklandet av fostran och undervisning i skolan
  • för sin del svara för samarbetet mellan skolan, hemmet och det omgivande samhället
  • för sin del svara för skapandet av en inspirerande arbetsmiljö, upprätthållande av arbetsron och för en trygg studiemiljö
  • godkänna de skolvisa läroplansdelarna och läsårsplanen samt uppfölja och utvärdera förverkligandet av planerna i samarbete med lärarkåren och elevkåren
  • godkänna skolans ordningsregler
  • följa med skolfastigheten och inlärningsmiljön samt göra förbättrings- och utvecklingsförslagSkolkommitténs medlemmar och kontaktuppgifter:

Johannes Schulman
johannes.schulman@elisanet.fi
suppleant:
Robin HarmsBeata Segercrantz
beatasegercrantz@yahoo.com
suppleant: 
Nina OlinHenrica Mercadante

suppleant:
Stella DiesenRepresentant för Svenska nämnden

för undervisning och småbarnsfostran

Nina Colliander-Nyman
nina.colliander-nyman@kolumbus.fi
suppleant:
lärarrepresentant

Ronja Fitzpatrick
ronja.fitzpatrick@edu.grankulla.fi
suppleant: Teresa Påwals
teresa.pawals@edu.grankulla.fiRepresentant för övrig personal

Victoria Jansson
victoria.jansson@edu.grankulla.fi
suppleant: Jan Westerlund janne.westerlund@edu.grankulla.fi


Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 2017-2019

Ordinarie ledamöter:
Personliga ersättare:
Nina Colliander-Nyman, ordf  (SFP)
Monica Heikel-Nyberg  (SFP)
Johanna Hammarberg, vice ordf  (SFP)
Yvonne Lassenius  (SFP)Ann-Charlotte Schalin  (SFP)
Marina Nygård  (SFP)
Daniel Nyberg  (SFP)
Viktor Grandell  (SFP)
Jan Mäkiö  (SFP)
Fredrik Waselius  (SFP)
Johanna Sandberg  (SFP)
Erin Halme   (SFP)
Johan Hallbäck  (SFP)
Patrik Nysten  (SFP)
Kristian von Essen  (Gröna)
Jenny Langenskiöld  (Gröna)
Virva Wahlstedt   (Saml)
Jens Tegengren  (SFP)Föredragande:

Bildningsdirektör Heidi Backman tfn 050 566 8800

Sekreterare:
Ekonomichef Petri Mellanen tfn 050 378 6711Stadsstyrelsens representant:  väljs 20.6.2017

Ungdomsfullmäktiges representant: väljs på hösten 2017

Esbos representant:  väljs på hösten 2017

fornamn.efternamn@grankulla.fi