P4242610

Kontaktuppgifter

Adress:

Granhultsskolan
Elevhemsvägen 23
02700 Grankulla
                

Rektor: Catharina Sunesdotter  050 414 8305

Biträdande rektor: Maria Lundmark  050 322 9324

Lärarrum: 050 469 9323

Skolsekreterare: Brita Storbacka

 
Hälsovårdare:  Jennie Hummelstedt  040 5848086

Skolläkare:       Minna Tammilehto

Skolpsykolog:  Nina Mahlberg 050 5676314 torsdagar kl. 9-16

Skolkurator:     Johanna Rudbäck-Qvist  050 5959748

Speciallärare:   Teresa Påwals  050 411 4617

Speciallärare:   Christina Järvi  050 411 4146

Speciallärare:    Pamela Leka  050 411 4158

Specialklasslärare:  Melina Candelin  050 411 4605


Skolvärd:  Jan Westerlund  050 469 4329

Fastighetsskötare:  Teijo Salonen 050-411 8620