P4242610

Övrig personal

läsåret 2017-2018

Teresa Påwalsspeciallärare
Christina Järvi speciallärare
Pamela Lekaspeciallärare
Melina Candelinspecialklasslärare
Jennie Hummelstedtskolhälsovårdare
Johanna Rudbäck-Qvistskolkurator
Nina Mahlbergskolpsykolog
Brita Storbackaskolsekreterare
Jan Westerlundskolvärd