P4242610

Övrig personal

läsåret 2018-2019

Teresa Påwalsspeciallärare
Christina Järvi speciallärare
Pamela Lekaspeciallärare
Melina Candelinspecialklasslärare
Jennie Hummelstedtskolhälsovårdare
Johanna Rudbäck-Qvistskolkurator
Johanna Kjellmanskolpsykolog
Brita Storbackaskolsekreterare
Jan Westerlundskolvärd